หน้าหลัก > รายละเอียด

  • โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

    รู้จัก U2T

    โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เปิดโครงการ “U2T” อว.ส่ง 60,000 นักศึกษา-ประชาชน ลงพื้นที่ทำงานกับชุมชน 3,000 ตำบล พร้อม 76 มหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลทำบิ๊กดาต้าให้ประเทศ “เอนก เหล่าธรรมทัศน์” รมว.อว.ลั่นพามหาวิทยาลัยออกจากหอคอยงาช้างแล้ว เตรียมขอ ครม. อีก 4,900 ตำบลให้ครบ 7,900 ตำบลทั่วประเทศ