หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ จัดการประชุมโดยกลุ่มวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน" ประจำปีการศึกษา 2559 และในช่วงเย็นวิทยาลัยช
    เขียนวันที่ 21/06/2560

    ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ จัดการประชุมโดยกลุ่มวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน" ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมภูผาเทิบ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 30 คน โดยมี ดร.ทิวากร เหล่าลือชา เป็นวิทยากร

    ในวันที่  21 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ร่วมงานตลาดชุมชนไทกะเลิง ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตะกร้าพลาสติกสาน2517 เมื่อครั้งที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมระยะสั้นฯการนวดแผนไทย และนำเสนอสบู่และแชมพูสมุนไพร ซึ่งภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพร้อมบริโภค กรณีศึกษา จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมตลาดจัดขึ้นทุกวันพุธ ณ ถนนหน้าสนามกีฬาอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ภายในงานมีกา...รประกวดผลิตภัณฑ์และผลิตผลกล้วยน้ำว้าและแข่งขันรับประทานถั่วลิสง ชม ช้อปสินค้าภูมิปัญาชาวบ้านและกิจกรรมการแสดงมากมาย และจัดเป็นประจำทุกวันพุธ ภายได้การส่งเสริมสนับสนุนโดยหน่วยงานในท้องถิ่น ร่วมกับชุมชน ทั้งนี้นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลดอนตาลได้เสนอให้วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมในกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนร่วมด้วย คาดว่าครั้งต่อไปจะมีนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารหน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาลได้นำเสนอผลงานต่อไป