หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • จัดกิจกรรมไหว้ครู และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมช้างน้าวชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เวลา 0
    เขียนวันที่ 20/08/2560

    วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดกิจกรรมไหว้ครู และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมช้างน้าวชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เวลา 09.09 น.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีไหว้ครูพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คณาจารย์พิเศษและนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาในทุกหน่วยจัดการศึกษาร่วมในพิธี โดยนายวีรศักดิ์ สุตโต สาขาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 เป็นตัวแทนนักศึกษากล่าวนำคำปฏิญาณตน และนางสาวอรธิดา เชื้อสาย นักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1 เป็นตัวแทนนำสวดคาถาไหว้ครู ภายในงานนายสมศักดิ์ สีบุญเรือง ได้มอบพวงมาลัยแด่อาจารย์ผู้เคยสอนสั่งมา ซึ่งท่านเป็นอดีตประธานนักศึกษารุ่นที่ 1 ศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารอีกด้วย ธูปเทียน จากนั้นประธานในพิธีเจิมหนังสือที่แท่นเตรียมไว้ และได้มอบเกียรติคุณบัตร แก่ผู้มีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ต่อวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และให้โอวาท หลังจากนั้น ตัวแทนนักศึกษาจากแต่ละสาขาวิชา ได้สักการะคณะครู ด้วยพานดอกไม้ในโอกาสเดียวกันนี้ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณแก่นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ และองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ในการที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา ซึ่งวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ส่งตัวแทนจากสภานักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 5 คน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560ที่ผ่านมา จากนั้นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร อาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ประกาศเจตนารมณ์วิทยาลัยคุณธรรม 3 กลุ่มเป้าหมายอีกด้วย จากนั้นได้มอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู เป็นการเสร็จสิ้นพิธีในภาคเช้า ในภาคบ่ายวันเดียวกันได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยแบ่งกลุ่ม นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ เข้าสู่ฐานต้อนรับนักศึกษาในเส้นทางเดินป่า เดินป่าขึ้นภูมโนรมย์ซึ่งติดกับพื้นที่ป่าด้านหลังวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเส้นทางไปสิ้นสุดที่พระเจ้าองค์ใหญ่ศรีมุกดาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ติดตามประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ www.mukcc.ac.th