หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

 • วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เปิดศูนย์สื่อสารองค์กร Mukcc-Center (MUKDAHAN CORPERATE COMMUNICATION CENTER) ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับเกียรติจาก น
  เขียนวันที่ 17/09/2560

              วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เปิดศูนย์สื่อสารองค์กร Mukcc-Center (MUKDAHAN CORPERATE COMMUNICATION CENTER) โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบูรณ์ อินธิรัตน์ อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) และนายวิรุฬห์ ศุภกุล อดีประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติตัดริบบิ้นเปิดศูนย์สื่อสารองค์กร
  ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจำนวนมากได้มาร่วมงาน  ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย  ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
  ภายในงานได้มีการจัดประชุมแถลงข่าวสื่อมวลชน ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ประเด็นนโยบายวิทยาลัยชุมชน 2 ประเด็นสรุปผลงานเด่นวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 3. ประเด็นการจัดงานสานพลัง ร้อยดวงใจ เดินตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง ซึงจะจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2560 นี้ อย่างยิ่งใหญ่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมปาฐกถาพิเศษในภาคบ่ายอีกด้วย

             นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนกล่าวในที่ประชุมสื่อมวลชนว่า นอกเหนือจากการดำเนินงานที่ผ่านมาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ที่ได้ทุ่มเทดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนแล้ว่ยังต้องการการนำเสนอเผยแพร่ผลงานโดยสื่อมวลชนในวงกว้างเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆได้รับรู้ จึงต้องมีการพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์สื่อสารองค์กรและเพื่อให้สื่อมวลชนได้เป็นเครือข่ายประชารัฐภายใต้ชื่อ สมาคมเครือข่ายมุกดาหาร "เมืองสามธรรม" และขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้เสนอและซักถามในประเด็นต่างๆพร้อมทั้งได้เื้อเฟื้อเผยแพร่ข่าวสารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารต่อเนื่องมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้มอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต หลักสูตรถ่ายภาพเบื้องต้น 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ให้กับสื่อมวลชนและนักศึกษาที่ผ่านการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 23 คน และที่ประชุมได้แนะนำหัวหน้างานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คือนายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ เพื่อเป็นผู้ประสานงานสื่อมวลชนในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ นางสาวดารินี บุตดีวงศ์เจ้าของโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในปัจจุบัน ....(กิตติพงษ์ เดโชชัย ภาพ/ข่าว)