หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาล วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ร่วม “ทำดีเพื่อพ่อ...สานต่อพระราชปณิธาน” หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาลวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจัดโครงการตามรอยพระราชดำริ พระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที
    เขียนวันที่ 07/11/2560

    นักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาลวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วม “ทำดีเพื่อพ่อ...สานต่อพระราชปณิธาน” หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาลวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจัดโครงการตามรอยพระราชดำริ พระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานภูสระดอกบัว อำเภอดอนตาล วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และหน่วยจัดการศึกษา ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ...สานต่อพระราชปณิธาน” ได้รับเกียรติจากนายบูรณ์ อินธิรัตน์ อดีตทูตพาณิชย์ฯ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นวิทยากรร่วมกับนายศศิพงษา ...จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และคณะ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนายสุนทร ปาวงศ์ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาพร้อมด้วยนายอนันต์ ปริปุรณะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมีและนายพงษ์ศักดิ์ จันทพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่าง อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและคณะร่วมด้วย มีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอย่างล้นหลาม นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ร่วมในกิจกรรมอีกด้วย นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับฟังบรรยายและได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง