หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ปีการศึกษา 2558
    เขียนวันที่ 28/07/2558

               งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมช้างน้าว อาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยมีการพูดคุยให้คำแนะนำกับนักศึกษาในการเรียนรู้เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้