หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน วชช.มห
    เขียนวันที่ 20/05/2558

    คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ประกอบด้วย พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ กรรมการผู้แทนองค์การเอกชนในคณะกรรมการการอุดมศึกษา สัญจรมาเยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( สกอ.) ได้แก่ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะ ซึ่งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม 2557 โดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้เข้าร่วมการประชุมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อนำเสนอผลงานของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารโดยเฉพาะ Best practice “ข้าวทนแล้ง” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย