หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • นางสาวธารทิพย์ ปามุทา นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ยุวโฆษก รุ่น 9
    เขียนวันที่ 10/01/2559

    นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ยุวโฆษก รุ่น 9

                นางอัญญา ทวีโคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่สถาบัน วิทยาลัยชุมชน แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการ ยุวโฆษกรุ่น 9 นั้น นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 คน คือนางสาวธารทิพย์ ปามุทา สาขาการบัญชีชั้นปีที่ 2 หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง ผ่านการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 29 โดยมีนางสาวดารินี บุตดีวงศ์ ครูชำนาญการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษาคนแรกของวิทยาลัยชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2559 ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้หลักการสื่อสารเบื้องต้น กิจกรรมการพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และพบคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มเสนอแนวคิด เรื่องเร่งด่วนที่ควรปฏิรูป

                ด้านนางสาวธารทิพย์ ปามุทา กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ติดตามดูแลทำให้ได้เข้า ร่วมโครงการ และกิจกรรมประทับใจคือ การแข่งขันทอล์คโชว์ เรื่อง “สื่อสารนโยบายรัฐบาลอย่างไรให้โดนใจประชาชน และได้มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร คือร้อยเอก นายกองเอก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะได้นำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มาปรับใช้ในการเป็นอาสาสมัครวิทยาลัยชุมชน และร่วมฝึกประสบการณ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดรายการ เวทีชุมชนคนมุกดาหารต่อไป ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล