หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูผู้สอน วิทยากร หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุนันทา แสงทอง อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารงานว
    เขียนวันที่ 04/02/2559

    อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนบรรยายพิเศษ ณ วชช.มุกดาหาร

    8.30 น.4 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวสุนันทา แสงทอง อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน อดีตที่ปรึกษา/กรรมการวิทยาลัยชุมชนและผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและให้แนวทางการทำงาน  แก่อาจารย์พิเศษ และวิทยากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูผู้สอน วิทยากร หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายไชยง อาจวิชัย ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี  โดยนางอัญญา ทวีโคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการนี้ดำเนินการโดย ดร.กวินท์ พินจำรัส หัวหน้ากลุ่มกิจการนักศึกษา และนางปัทมาคุ้มแถว งานฝึกอบรม นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ถาดทอง ปานศุภวัตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นวิทยากรอีกด้วย