หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • วชช.มห มอบของขวัญและคืนความสุขแก่ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล
    เขียนวันที่ 20/05/2558

    วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจัดกิจกรรมมอบของขวัญ ตามนโยบายของรัฐบาล และคืนความสุขแก่ประชาชน ในโครงการอุดมศึกษาสร้างความรู้ สร้างอาชีพ คืนความสุขสู่ชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2558 ณ โครงการศิลปาชีพบ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุุกดาหาร