หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • วชช.มห. จัดโครงการ "ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง" และพิธีเปิดศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างเป็นทางการ
    เขียนวันที่ 19/02/2560

    19 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมกับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) จัดโครงการ "ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง" และพิธีเปิดศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างเป็นทางการ ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับรายวิชาของหลักสูตรอนุปริญญาแก...่นักศึกษาและเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายด้านการเกษตรและปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีนายสมศักดิ์ สีบุญเรืองกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และคณะครู อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะเจ้าหน้าที่ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการความรู้ตามรอยพ่อด้านการเกษตรและสารสาธิตพลังงานโซล่าเซล มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ เกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย ชาวบ้านบุ่งอุทัยและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ และคณะนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน กว่า 400 คน