หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะทำงานวิจัย การพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน :"อนุ
    เขียนวันที่ 13/06/2560

    วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะทำงานวิจัย การพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน :"อนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก ภูมิสวรรค์ และเมืองพาลุกากรภูมิ" อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจากประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ดร.สุรจิตต์ จันทรสาขา เป็นวิทยากร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยจากชาวบ้านพาลุกา ศึกษาความต้องการและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนา รองรับนักท่องเที่ยว เพื่อการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่พาลุกา และเพื่อสรุปนำเสนอการเดินทางเก็บข้อมูล ณ นครหลวงเวียงจันท์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเข้าพบและสัมภาษณ์ท่านศุกร์ประเสริฐ อดีตเลขาท่านหนูฮัก พร้อมภรรยา และแม่ญาภูทอน ลูกสาวคนโตของท่านหนูฮัก ทั้งนี้ชาวบ้านได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมกว่า 30 คนและได้เสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชนเพื่อจัดทำเป็นของฝากและของที่ระลึก ได้แก่หมวกยางพารา และกระเป๋าแฮนด์เมด จากซองกาแฟ ซองโอวัลติน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอกลอนลำพื้นบ้้านแกนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นสีสันในการต้อนรับที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย