หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > นศ.วชช.มห.รับโล่ชูเกียรติคนพิการต้นแบบ 2563