หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9