หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก