หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > ต้อนรับนายนำชัย กฤษณาสกุล และคณะ