หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น > การฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกง จากผ้าหมักโคลนและผ้าฝ้ายตะลุง รุ่นที่ 1/2559