Open menu

ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2566 ณ อาคารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

โดยมีผู้สอนพิเศษ และนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ทุกสาขาวิชา ในทุกหน่วยจัดการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความเคารพคุณครูบาอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนมาโดยตลอด เกิดความรักสามัคคี และร่วมกิจกรรมสนุกสนานจากรุ่นพี่

กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2566