Open menu

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน วชช.มุกดาหาร ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2566 ขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ความรักใคร่ สามัคคี ของนักศึกษาและบุคลากร ณ บริเวณสนาม วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

โดยมีนักศึกษาและผู้สยอนทุกหน่วยจัดการศึกษาเข้าร่วม มีการแข่งขันทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน มีการแสดงของนักศึกษาในพิธีเปิดและการประกวดกองเชียร์ยอดเยี่ยม

dsc03991
dsc03991
dsc03994
dsc03994
dsc04002
dsc04002
dsc04003
dsc04003
dsc04006
dsc04006