Open menu

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง 66 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ สวนสุขภาพ จังหวัดมุกดาหาร 

เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง 66
เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง 66
เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง 66
เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง 66
เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง 66
เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง 66
เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง 66
เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง 66
เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง 66
เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง 66
เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง 66
เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง 66