Open menu

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจัดให้มีรายงานตัว และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2566

โดยมีนักศึกษาใหม่ทุกหน่วยจัดการศึกษาคณะครูผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่และรับฟังข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติในการศึกษาตลอดหลักสูตร

dsc02188
dsc02188
dsc02190
dsc02190
dsc02191
dsc02191
dsc02195
dsc02195
dsc02197
dsc02197
dsc02200
dsc02200