Open menu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน และกำหนดการสสอบคัดเลือก โดยจะดำเนินการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมช้างน้าว ชั้น 3 

google docs ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย
Download list-of-persons-officer66

 

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.