Open menu

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน วชช.มุกดาหาร ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2566 ขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ความรักใคร่ สามัคคี ของนักศึกษาและบุคลากร ณ บริเวณสนาม วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

โดยมีนักศึกษาและผู้สยอนทุกหน่วยจัดการศึกษาเข้าร่วม มีการแข่งขันทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน มีการแสดงของนักศึกษาในพิธีเปิดและการประกวดกองเชียร์ยอดเยี่ยม

dsc03991
dsc03991
dsc03994
dsc03994
dsc04002
dsc04002
dsc04003
dsc04003
dsc04006
dsc04006
dsc04015
dsc04015
dsc04019
dsc04019
dsc04021
dsc04021
dsc04046
dsc04046
dsc04047
dsc04047
dsc04052
dsc04052
dsc04054
dsc04054
dsc04055
dsc04055
dsc04056
dsc04056
dsc04058
dsc04058
dsc04066
dsc04066
dsc04071
dsc04071
dsc04103
dsc04103
dsc04110
dsc04110
dsc04113
dsc04113
dsc04132
dsc04132
dsc04184
dsc04184
dsc04203
dsc04203
dsc04221
dsc04221
dsc04224
dsc04224
dsc04247
dsc04247
dsc04281
dsc04281
dsc04293
dsc04293
dsc04310
dsc04310
dsc04314
dsc04314